What's new

Tại sao nhiều vsv vẫn có thể tồn tại khi pH môi trường thay đổi tương đối mạnh?

bkav

Member
#1
tại sao nhiều vsv vẫn có thể tồn tại hi pH môi trường thay đổi tương đối mạnh?
trả lời:
-...
-vsv ưa trung tính vận chuyển K+ thay cho H+, còn vsv ưa kiềm vận chuyển Na+ thay cho H+, khiến cho pH nội bào gần như trung tính.
-...
mn giải thích cái ý này cho e vs:sexy::sexy::sexy:
 
Ưa trung tính , tức là pH ~ 7 , vận chuyển K+ tạo KOH gây môi trường trung tính (PH~7)
Ưa kiềm thì PH >7 , vận chuyển Na+ tạo NaOH gây môi trường kiềm tính
Ưa acid thì pH<7 , vận chuyển H+ kết hợp với các anion như Cl- tạo môi trường acid .
Khiến cho pH nội bào gần như trung tính tức là bình thường ta lấy thang đo pH ~7 làm trung tính nhưng vsv lại sử dụng pH nội bào của nó làm thang đo pH , tức là giả sử vsv có pH ~ 9( ưa kiềm) thì pH=9 là trung tính với nó còn pH =7 là acid với nó
mỗi loại vsv cũng có mức pH nội bào khác nhau
 
Ưa trung tính , tức là pH ~ 7 , vận chuyển K+ tạo KOH gây môi trường trung tính (PH~7)
Ưa kiềm thì PH >7 , vận chuyển Na+ tạo NaOH gây môi trường kiềm tính
Ưa acid thì pH<7 , vận chuyển H+ kết hợp với các anion như Cl- tạo môi trường acid .
Khiến cho pH nội bào gần như trung tính tức là bình thường ta lấy thang đo pH ~7 làm trung tính nhưng vsv lại sử dụng pH nội bào của nó làm thang đo pH , tức là giả sử vsv có pH ~ 9( ưa kiềm) thì pH=9 là trung tính với nó còn pH =7 là acid với nó
mỗi loại vsv cũng có mức pH nội bào khác nhau
- vận chuyển ở đây là vào hay ra tb? hay ý bạn là thay thế cho bơm H+?
- mình k nghĩ v, vẫn sd thang pH bình thường mà bạn. k thì phân loại sao đc, ng ta dựa vào môi trường mà
 

Facebook

Top