What's new

Tài liệu về các chất kích kháng

#1
Mình chuẩn bị nhận đề tài về nuôi cấy mô và sử dụng thăm dò các chất kích kháng trên các cây Solanum. Vấn đề là mình có rất ít (gần như không có) thông tin về các chất kích kháng này.
Ai có tài liệu hãy giúp mình với nhé !!!!:please: Mình chân thành cảm ơn nhiều lắm.(y)
 
Huhuuuu, ai có tài liệu gì về chất kích kháng thi cho mình xin một ...mảnh. :cry: Mình đang cần gấp, gấp lắm rồi, ngàn lần, vạn lần(y)
 

trinhtan

Member
Huhuuuu, ai có tài liệu gì về chất kích kháng thi cho mình xin một ...mảnh. :cry: Mình đang cần gấp, gấp lắm rồi, ngàn lần, vạn lần(y)
nuôi cấy huyền phù cà gai leo và thăm dò nồng độ một số chất kích kháng lên sự tích lũy solasodine
 

Facebook

Top