What's new

Tác động của hormone

yotsuba

Member
#1
Giả sử có 2 cơ quan khác nhau cùng nhạy cảm với 1 loại hormone.TB của 2 cơ quan đó có thụ thể giống nhau cho hormone đó và phức hệ hormone thụ thể tạo ra cùng một tín hiệu hóa học thứ 2 cAMP ở cả 2 cơ quan.Tuy nhiên ảnh hưởng của hormone lên hai cơ quan khác nhau.Giải thích?:???:
 

pdn

Pham Duy Nghia
Tùy từng loại tế bào mà sự tăng nồng độ cAMP có thể gây ra các đáp ứng khác nhau, phụ thuộc vào cAMP sẽ hoạt hóa hay ức chế protein kinase nào đó trong con đường truyền tin.
Nói chung là quá trình truyền tin gồm nhiều bước, chỉ cần có sự khác nhau ở 1 bước nào đó trong con đường (- như cAMP tác động thế nào?) sẽ dẫn tới kết quả khác nhau.
 

Facebook

Top