What's new

Sự ngừng sinh sản của tế bào não bộ ?

#1
Tế bào não bộ đến một thời kì nhất định sẽ ngừng phân chia ? Sau đó việc sử dụng bộ não như thế nào là tuỳ vào bản thân .
Chốt kiểm soát cuối phase G1 khiến tế bào não biệt hoá là protein gì ? Liệu có thể khiến cho tế bào não tiếp tục phân chia ?
Thật sự có thể cấy tế bào gốc vào não để nó nhân đổi rồi biệt hoá không ? Các thuốc kích thích não bộ có liên quan đến vấn đề này không ?
 

Facebook

Top