sự khuếch tán qua màng

hai sam

Member
#1
giúp em vs ạ
a sự truyền tín hiệu từ các thụ thể insulin gây ra những đáp ứng ngắn hạn hay dài hạn
b, trong các chất: CO2, Na+ ,glucozo, rượu eetilic,insulin. những chất nào dễ khuếch tán qua màng mà không cần chịu sự kiểm soát của màng? giải thích
 

Facebook

Top