What's new

Sự biểu hiện gene endorphin được ưu ái trong quá trình tiến

#1
Sự biểu hiện gene endorphin được ưu ái trong qu?

Người và tinh tinh có chung ít nhất 98% trình tự DNA. Dẫu vậy tinh tinh là một lòai đang gặp nhiều nguy hiểm trong tự nhiên còn con người thì đang sử dụng tri thức hiểu biết cao cấp để thay đổi bộ mặt trái đất. Điều gì tạo nên sự khác biệt này? Ba mươi năm trước, nhà di truyền học Mary-Claire King và nhà sinh hóa học Allan Wilson giả định rằng sự khác biệt nằm ở chỗ với cùng một gene thì sự điều hòa gene giữa hai lòai đã có những thay đổi đáng kể chứ không phải do sự khác biệt trình tự protein do gene này mã hóa (xem Science, 11 April 1975, trang. 107). Một nghiên cứu mới về tiến trình thay đổi về mặt tiến hóa lên sự điều hòa biểu hiện các gene liên quan đến nhận thức, tập tính và trí nhớ cho thấy rằng King và Wilson ít ra đã đúng một phần.
lúc đầu tui kô định dịch bài này, vì đang 3 giờ khuya của tui mà khổ thật, bữa nay cuối tuần, có 1 đám quỷ quái nó ăn nhậu hò hét dưới tầng hầm,chứng gào rú làm tui thức giấc, lăn qua lộn lại trên long sàng cả 1 ... phút, tức quá tui chửi um lên "tao cần phải ngủ"; rồi thì im được 5 ... phút đâu lại vào đấy. Thức luôn. Mở Sciences ra coi, tui ấn tượng ngay cái học thuyết của King và Wilson. Rất giản dị mà cao siêu. Và coi bài báo gốc mới thấy cách chứng minh cũng đơn giản như đang giỡn và thế là bài báo mang tầm quốc tế. Chợt hỏi sao mà ta hay cứ cấm đầu cấm cổ vô những cái cao siêu, vĩ đại, chạy mệt phờ râu .... cuối cùng mới thấy chân lý khoa học sao mà giản dị vậy???? Ôi khoa học sao mà ... khoa học thế.
 

Facebook

Top