What's new

Sinh tổng hợp anthocyanin ở hoa hồng

Joined
Jul 30, 2004
Messages
2,169
#1
Plant biochemistry: anthocyanin biosynthesis in roses.
Ogata J, Kanno Y, Itoh Y, Tsugawa H, Suzuki M
Nature 2005 Jun 9 435(7043):757-8

http://www.facultyof1000.com/article/15944692

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/...ds=15944692&dopt=Abstract&holding=f1000,hulib

F1000 Factor 3.0
Elizabeth Kellogg
University of Missouri-St. Louis, United States of America
DEVELOPMENTAL BIOLOGY

A rose is a rose is a rose, but it isn't just another red flower; this paper shows that the red pigment in roses (anthocyanidin 3,5-O-diglycoside) is constructed by a novel glucosyltransferase. Most plants have glucosyltransferases that glycosylate only one hydroxyl of the anthocyanidin at a time, beginning with the 3-OH group; the comparable enzyme in roses is bifunctional, glycosylating first the 5-OH and then the 3-OH. The rose glucosyltransferase appears to be independently derived from an ancestral enzyme that did not use pigments as a substrate.

Evaluated 22 Jul 2005

Hoa hồng có màu đỏ nhưng nó không như các loài hoa có màu đỏ khác. Bài báo này cho thấy rằng sắc tố đỏ của hoa hồng (anthocyanidin 3,5-O-diglycoside) được tạo ra do một loại enzyme glucosyltransferase mới. Glucosyltransferase phân bố trong hầu hết các loại thực vật, mỗi lần enzyme này chỉ glycosyl hóa duy nhất một nhóm hydroxyl của anthocyanidin, bắt đầu với nhóm OH ở vị trí số 3. Trong khi đó, glucosyltransferase của hoa hồng có hai chức năng, đầu tiên glycosyl hóa nhóm OH ở vị trí 5 sau đó là OH vị trí 3. Glucosyltransferase của hoa hồng có nguồn gốc từ một enzyme cổ, enzyme cổ này không sử dụng cơ chất là chất màu.
 


Top