What's new

Sinh học

Reply by Phuong Anh Nguyen

Vì sao nói màng sinh chất có cấu trúc khảm động????
~~ Giúp mình câu này đi ~~...
Khảm: do cấu tạo từ photpholipit tạo thành bề mặt khảm
Động: Liên kết giữa photpholipit yếu nên các phân tử có thể di chuyển (đổi chỗ cho nhau) :welcome:
 

Facebook

Top