What's new

sinh hoc

khac viet

New member
#1
Có 3 hợp tử nguyên phân số lần không bằng nhau và đã tạo ra tất cả 28 tế bào con . Biết thứ tự các hợp tử 1 , 2 ,3 thì lần lượt có số nguyên phân hơn nhau 1 lần . xác định số lần nguyên phân và số tế bào con trong hợp tử :rose:cám ơn
 

Facebook

Top