Sinh học phản tử

Joined
Jul 12, 2015
Messages
1
#1
M đã làm rồi nhưng M muốn dò đáp án với mấy bạn xin hay giúp mình với mình đang cần rất gấp. Nếu sai mấy bạn giải thích giúp mình nha.
1 tb khi đặt vào nước biển thì số phản tử nc trong tế bào sẽ thấp/cao hơn (thấp)
2 tb khi đặt vào nước thì áp suất thẩm thấu trong tb thấp/cao hơn (cao)
3 tb khi đặt vào nc thì nc sẽ đi ra/vào tb chất (vào)
4 tb khi đặt vào nc biển thì nc sẽ đi ra/vào tb chất (ra)
5 lục lạp quang hợp mạnh thì nước sẽ đi ra/vào tb (vào)
6 nhân chứa nhiều acid nucleic nên nc từ tb chất sẽ tràn vào nhân đúng/sai (đ)
7 lưới nội chất nhám có astt cao/thấp hơn tb chất (thấp)
8 dịch ty thể có astt cao/thấp hơn lục lạp (cao)
9 tb tv ko bị trương nc khi đặt trong môi trg ưu trương đ/s (đ)
:please:
 
Last edited:


Joined
May 14, 2016
Messages
19
Câu hỏi này không rõ ràng bạn ơi. Câu hỏi nhắm tới loại tế bào nào?
Bạn cần xem lại về khái niệm áp suất thẩm thấu, những yếu tố ảnh hưởng tới áp suất thẩm thấu trong tế bào (Ví dụ: hàm lượng protein trong tế bào)
 
Toggle Sidebar
Top