What's new

Sinh Học 11

mình nghĩ ứng động sinh trưởng liên quan đến các hormone sinh trưởng còn ứng động không sinh trưởng thì liên quan đến sự thoát hơi nước hoặc sức căng trương nước
 

dat13999

Member
ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng tb thuộc 2 phía đối diện của co quan
Tính chất có tính chu kỳ,không dinh hướng, theo nhip đồng hồ sinh học do ảnh hưởng của nhiệt độ ánh sáng hooc mon thực vât
ứng động không sinh trưởng là van động không có sư phan chia và lớn len cả tb cay
tính chất: khong có tính chu kỳ khong dịnh hướng theo sức trương của nước và miền chuyên hoá do va chạm hoặc chấn động
 

Facebook

Top