sinh 9, ôn học sinh giỏi

thanhvanhxnd1

New member
#1
e có bài tập này, e đã xem phần giải nhưng không hiểu lắm, t4 e thi rồi nên mọi người giúp e vs
10 tế bào sinh dục sơ khai của 1 cơ thể cùng nguyên phân liên tiếp 1 số lần, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để làm ra 2480 NST đơn mới tương đương. Các tế bào con đều chuyển qua vùng chín, giảm phân tạo nên các giao tử, môi trường nội bào cung cấp thêm nguyên liệu để tạo nên 2560 NST đơn. HSTT của giao tử la 10% nên tạo ra 128 hợp tử lưỡng bội bình thường.
a, xác định 2n của loài
b, xác định giới tính của cơ thể tạo ra các giao tử trên

giải

a, Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài (2n chẵn , nguyên dương )

2n = \frac{2560-2480}{10} = 8

Vậy bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 8

b,
Gọi x là số lần nguyên phân của 10 tế bào trên ( x nguyên dương )

số lần nguyên phân của tế bào sinh dục là

10.2n(2^x - 1) = 2480

\Leftrightarrow 10.8 ( 2^x - 1) = 2480

\Leftrightarrow 2^x = 32 = 2^5

Vậy số lần nguyên phân của 10 tế bào trên là 5 lần

Tổng số giao tử sinh ra là

vì H là 10% nên ta có

\frac{128.100}{10} = 1280

Giả sử 10 tế bào trên là tế bào sinh dục cái

Vì 1 TB sinh trứng ~~~> 1 trứng

~~> số trứng sinh ra là : 10. 2^5 = 320 ( giao tử ) [ loại ]

Giả sử 10 tế bào trên là tế bào sinh dục đực

Vì 1TB sinh tinh ~~~> 4 tinh trùng

~~> số tinh trùng sinh ra là 10 . 2^5 . 4 = 1280 ( giao tử ) [nhận]

Vậy cá thể trên là cá thể đực
Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Facebook

Top