What's new

sinh 9 HSG

#1
Giải thích và xác định nhân tố sinh thái đề cập trong câu tục ngữ sau :
"Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng
Ngày tháng 10 chưa cười đã tối"
Nêu hiện tượng sinh học có liên quan tới nhân tố sinh thái nói trên?
 

Similar threads

Facebook

Top