What's new

[Sinh 6] Hiện tượng xảy ra giữa lúc thụ phấn đến lúc thụ tinh là gì

#1
1) Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra?
2) Hãy mô tả quá trình thụ tinh(sự nảy mầm của hạt phấn và hiện tượng thụ tinh).
3) Trình bày sự kết hạt và tạo quả?
 

BSBNHH

Member
1) Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra?
2) Hãy mô tả quá trình thụ tinh(sự nảy mầm của hạt phấn và hiện tượng thụ tinh).
3) Trình bày sự kết hạt và tạo quả?
trong SGK có hết mà bạn sao lại post lên làm gì thế :hum:
 

Facebook

Top