What's new

[Sinh 12]Một câu quần thể

Book

Member
Một quần thể có KG A1A1 là 0,25 và tần số KG A1A2 là 0,45 thì ở trạng thái cân bằng, tần số kết cặp giao phối giữa các cá thể có KG A2A2 với A2A2 sẽ là bao nhiêu? :hum:
Áp dụng định luật Hardy-weinberg. Nói vậy hiểu chưa?
 

khoihuynhi8

Member
Áp dụng định luật Hardy-weinberg. Nói vậy hiểu chưa?
Chỉ dùng định luật sao giải được nhỉ.:hum:
Mình nghĩ thía này: giả sử ở trạng thái cân bằng, tần số các kiểu gen: pA1A1 - qA1A2 - rA2A2 (p + q + r = 1)

Tần số kết cặp giao phối giữa các cá thể có KG A2A2 với A2A2 là tần số phang nhau giữa các cá thể đực và cái cùng kiểu gen A2A2 (r/2) và bằng: (r/2)^2.

r thì tính dễ rùi = 0,525.

=> kết quả: (0,525)^2 :mrgreen:
 

thelife

Member
Chỉ dùng định luật sao giải được nhỉ.:hum:
Mình nghĩ thía này: giả sử ở trạng thái cân bằng, tần số các kiểu gen: pA1A1 - qA1A2 - rA2A2 (p + q + r = 1)

Tần số kết cặp giao phối giữa các cá thể có KG A2A2 với A2A2 là tần số phang nhau giữa các cá thể đực và cái cùng kiểu gen A2A2 (r/2) và bằng: (r/2)^2.

r thì tính dễ rùi = 0,525.

=> kết quả: (0,525)^2 :mrgreen:
he, bạn này tính lạ thật: p=0.25. q=0.45 mà r lại =0.525:nhannho:
 

Mr Zek

Member
Một quần thể có KG A1A1 là 0,25 và tần số KG A1A2 là 0,45 thì ở trạng thái cân bằng, tần số kết cặp giao phối giữa các cá thể có KG A2A2 với A2A2 sẽ là bao nhiêu? :hum:
Khổ gkê, mấy bạn này, cái đề bài nó sai lè ra vậy mà vẫn cứ Hardy-Weinberg là sao? Hì hì :)

Nếu là quần thể cân bằng thì p = 0.25+0.45/2=0.475 => A1A1= p^2=0.225625 ckứ, đề bài không có câu quần thể cân bằng đâu!

Thế này nhé, A2A2 = 1 - 0.25 - 0.45 = 0.3. Vậy xác suất để 2 cá thể A2A2 gặp nhau là 0.3.0.3 = 0.09, đúng đáp số rùi nhé! ;)
 
đề có nói ở trạng thái cân bằng thì mình dùng vanbek giải chứ sao , đáp số bạn đang tính ở trạng thái ngay lúc đó chứ
có vẻ đề sai nhỉ :divien:
 

Mr Zek

Member
đề có nói ở trạng thái cân bằng thì mình dùng vanbek giải chứ sao , đáp số bạn đang tính ở trạng thái ngay lúc đó chứ
có vẻ đề sai nhỉ :divien:
Ủa? Mình đã cm là QT không cân bằng rùi còn gì, mà đề bài bắt tính ở thời điểm ngay lúc đó chứ có phải ở thế hệ sau đâu??? @@
 

khoihuynhi8

Member
Quần thể ban đầu không cân bằng, nhưng theo Hacdi - vanbec thì chỉ sau 1 lần giao phối ngẫu nhiên, quần thể sẽ đạt trạng thái cân bằng (tức cân bằng ở F1). Và đề yêu cầu tính tần số kết cặp (theo mình hiểu là xác suất kết cặp) của con đực A2A2 với con cái A2A2 khi quần thể cân bằng (tức ở F1 chứ không phải ở thế hệ đầu).

Mình gọi r là tần số kiểu gen A2A2 khi quần thể cân bằng => Tần số kết cặp là r^2.

Còn tính r: r = p(A2)^2 = (0.525)^2, p(A2) là tần số A2 = 0.525 (lần trước tính nhầm)

Đáp án của mình: [(0.525)^2]^2 ~ 0.076

KL: vẫn không thể ra cái 0.09 được, ai chỉ giúp xem lập luận sai ở đâu với :xinkieu:.

@ Mr Zek: "thì ở trạng thái cân bằng, tần số kết cặp giao phối giữa các cá thể có KG A2A2 với A2A2 sẽ là bao nhiêu?" => phải là tính ở thế hệ sau, tức lúc quần thể đã cân bằng chớ hỏng có phải là ở thế hệ ban đầu đâu.
 

Facebook

Top