What's new

Sắp xếp theo thứ tự pH tăng dần

dinhhai1308

Member
Như tên chủ đề, cái nào đúng xin chỉ giúp m với!
H2SO4 CH3COOH NaHCO3 KNO3 Na2CO3
H2SO4 CH3COOH KNO3 NaHCO3 Na2CO3
dd cug nồng độ mol ạ!:xinkieu:
-đầu tiên : H2SO4; CH3COOH; KNO3; NaHCO3 ( là chất lưỡng tính nhưng hơi kiềm. mình đã thử làm thí nghiệm quì màu xanh ) ; Na2CO3 ( thủy phân ):mygod:
 

Facebook

Top