What's new

Sản xuất củ giống hoa Ly bằng môi trường lỏng

#1
mình có theo một đề tài sản xuất củ giống theo hướng công nghiệp
vấn đề hiện nay là phải nuôi cấy mô trên môi trường lỏng nhưng mình hiện chưa có kinh nghiệm trong việc nuôi cấy mô bằng môi trường lỏng
bạn nào có kinh nghiệm về nuôi cấy mô trên môi trường lỏng giúp mình với
 

Facebook

Top