What's new

Sách Plant tissue culture medium ?

#1
phòng thí nghiệm của mình không có sách viết về thành phần các môi trường nuôi cấy thực vật, mình do đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiến hành thí nghiệm.
Các anh chị, bạn nào có lòng có thể cho mình xin một số tài liệu ( sách thì càng tốt).
tra thành phần môi trường trên Google cũng gặp khó khăn, vì thế bạn nào chỉ cách dùm mình nhé.
Xin chân thành cảm ơn
email xuancuongkhtn@yahoo.com
 

Facebook

Top