What's new

ribosome

vucongphong

Member
ribosome được cấu tạo từ các protein loại 60S hay 40S do vậy không phải là bào quan cụ thể, do đó không có màng bao bọc
Nếu có màng bao bọc thì làm sao mà tổng hợp được mARN hử????/He:buonchuyen:
 

Facebook

Top