What's new

RAPD Nam an

#1
Các bác ơi. Kíu em với
Em dg làm về RAPD nấm sò nhưng tách mãi mà vẫn không ra.
- Nghiền trong dịch chiết ( Tris HCl, EDTA, SDS, NaCl) nhưnng lại tạo bọt quá nhiều
-Nghiền trong nước cất thì lậu quá gần 1h một mẫu mà không ra ADN (có thể nó quá nhiều kitin chăng)
Cám ơn các bác nhé
 
Bạn đã thử giã trong Nitơ lỏng chưa? Mình thấy khi tách chiết những thực vật nhiều xo mà dùng nitơ lỏng để giã thì rất nhanh và rất hiệu quả đó .
 

Facebook

Top