What's new

Quảng cáo là gì

#1
Quảng cáo là một hình thức truyền thông nhằm mục đích thuyết phục khán giả (người xem, người đọc hay người nghe) để mua hàng hoặc có một số hành động theo sản phẩm, ý tưởng, hoặc dịch vụ. Nó bao gồm tên của một sản phẩm hay dịch vụ và làm thế nào mà sản phẩm hay dịch vụ có thể có lợi cho người tiêu dùng, để thuyết phục một thị trường mục tiêu để mua, tiêu thụ có thương hiệu cụ thể. Các thông điệp này thường được trả bởi nhà tài trợ và được xem thông qua phương tiện truyền thông khác nhau. Quảng cáo cũng có thể dùng để giao tiếp một ý tưởng để một số lượng lớn người dân trong một nỗ lực để thuyết phục họ để có một hành động nhất định.

Quang cao thương mại thường tìm cách tạo ra tiêu thụ tăng của sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua xây dựng thương hiệu, trong đó bao gồm sự lặp lại của một tên hình ảnh hay sản phẩm trong một nỗ lực liên kết liên quan đến phẩm chất với thương hiệu trong tâm trí của người tiêu dùng. Quảng cáo thương mại không người chi tiền để quảng cáo các mặt hàng khác hơn là một sản phẩm tiêu dùng hoặc dịch vụ bao gồm các chính đảng, các nhóm lợi ích, các tổ chức tôn giáo và các cơ quan chính phủ. Các tổ chức phi lợi nhuận có thể dựa vào chế độ tự do thuyết phục, như một thông báo dịch vụ công cộng.

Quảng cáo hiện đại phát triển với sự gia tăng của sản xuất hàng loạt trong thế kỷ 19 và đầu cuối 20. Phương tiện truyền thông đại chúng có thể được định nghĩa là bất kỳ phương tiện truyền thông có nghĩa là để đạt được một số khối lượng của người dân. Các loại phương tiện truyền thông có thể được sử dụng để cung cấp các thư này, bao gồm cả phương tiện truyền thông truyền thống như báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh, ngoài trời hoặc trực tiếp mail, hoặc phương tiện truyền thông mới như các trang web và tin nhắn văn bản.

Trong năm 2010, chi tiêu cho quảng cáo ước tính hơn 300 tỷ USD vào Hoa Kỳ [1] và 500.000.000.000 $ trên toàn thế giới [cần dẫn nguồn].

Quốc tế, lớn nhất ("lớn bốn") là tập đoàn rao vat Interpublic, Omnicom, Publicis, và WPP.

:wink::wink::wink:
 

Facebook

Top