Quản lý tài liệu tham khảo trực tuyến

Cao Xuân Hiếu

Administrator
#1
1. Thông thường, đa số các TLTK chính thống được tra cứu trên PubMed, hoặc ScienceDirect

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed

http://www.sciencedirect.com/

Những trang này đều cho phép bạn đăng ký một user miễn phí để:

+lưu các kết quả tìm kiếm
+bookmark các bài báo quan tâm
+đăng ký theo dõi các bài báo mới của cùng tác giả
+đăng ký theo dõi bài báo trích dẫn lại bài quan tâm ...

Đây là cách quản lý TLTK dễ dàng để viết báo cáo, luận văn .v.v. Tuy nhiên, bị giới hạn là chỉ có thể save nội domain. Nghĩa là bạn ở trong PubMed chỉ save những bài đã đăng trên đó, điều tương tự cũng ở ScienceDirect.

2. Có một trang miễn phí khác cũng cho phép bạn làm những điều tương tự, nhưng với tất cả các loại journal online khác nhau, không bị giới hạn về trang chủ (tên miền). Bạn sẽ có 1 thư viên TLTK trực tuyến và 1 công cụ mạnh hơn đó là bạn có thể chia sẻ với ng khác về TLTK cũng như chú thích lên đó.

http://www.connotea.org/

Hướng dẫn sử dụng bằng flash

http://www.connotea.org/beginners_guide.html

3. các thắc mắc sử dụng 3 site trên có thể hỏi tại đây
 
Top