What's new

quá trình đồng hoá

Một số quá trình chuyển hóa( hợp lí hơn là đồng hóa) chất thải như chuyển NH3( rất độc, vào rất tốn nước khi đào thải thành ure(ít độc hơn, tốn ít nước hơn), một số động vật khác chuyển tiếp thành axit uric, rồi đào thải. từ ví dụ này ta có ý nghĩa:
- Chuyển các chất thải độc hại thành các chất ít độc hơn, trong quá trình bài tiết không gây độc cho các tế bào của cơ thể
- Giúp tiết kiệm nước khi đào thải, tốn nước khi đào thải là một quá trình không thể thiếu do các chất thải thường phân cực, có ý nghĩa quan trọng giúp sinh vật điều hòa cân bằng P ( tiết kiệm hoặc nhanh chóng thải nước ra)
- Một số chất thải chuyển hóa sau khi được biến đổi được tiết ra làm thay đổi PH của môi trườg, giúp vi sinh vật thích ứng với môi trường

- Các chất thải sau chuyển hóa được tái sử dụng, có thể làm thành phần cấu tạo chất mới hoặc cung cấp dinh dưỡng cho hệ VSV ở dạ cỏ....
 

Similar threads

Facebook

Top