Plasmid từ nấm


Đông trùng Hạ thảo CordyHappy
Top