What's new

Phương pháp định tính Beta-Glucan !

Nui ka

New member
#1
Chào mọi người. Mình đang tìm hiểu thí nghiệm shoxlet trích li beta-glucan từ nấm linh chi đỏ.Mọi người có thể chỉ cho mình biết cách nào để xác định lượng beta-glucan đã hết hay còn trong bã trích chưa?
Cảm ơn mọi người !
 

Facebook

Top