What's new

Phát sinh đột biến điểm định hướng.

NMT

Member
#1
Em đang tìm hiểu về các phương pháp phát sinh đột biến điểm định hướng, mà tài liệu nói sơ sài quá. Bác nào có tài liều nói về phương pháp phát sinh đột biến điểm định hướng dựa trên PCR thì cho em xim với. Cảm ơn nhiều.:nhannho:
 

Facebook

Top