What's new

Phần mềm để chuyển protein sequence sang DNA sequence

#1
Phần mềm để chuyển protein sequence sang DNA sequen

Chào mọi người, xin cho hỏi ai có hoặc biết phần mêm chuyển protein sequence sang DNA sequence không?, xin giúp bantay với. Hiện Bantay muốn chuyển trình tự của protein sang DNA để thiết kế primer, ai biết xin chỉ giùm nhé.

thanks
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
bantay said:
Chào mọi người, xin cho hỏi ai có hoặc biết phần mêm chuyển protein sequence sang DNA sequence không?, xin giúp bantay với. Hiện Bantay muốn chuyển trình tự của protein sang DNA để thiết kế primer, ai biết xin chỉ giùm nhé.

thanks
xin lỗi vì đọc ko kỹ câu hỏi. Phần mềm BioEdit 1.7 ko có module này, tôi ko nhớ bộ PCGENE hồi xưa có ko? Tôi chưa xem link của anh lonxon, nhưng đây là cái tôi dùng

http://www.bioinformatics.vg/bioinformatics_tools/reversetranslate.shtml
hoặc
http://www.bioinformatics.vg/bioinformatics_tools/reversetranslate.shtml


Nhưng bạn vẫn phải dò lại bằng mắt là chính (nhưng may mắn là đoạn polypeptide thường cũng chẳng dài lắm). Lưu ý
1.Codon usage của từng nhóm sv có tần số khác nhau, nếu sử dụng được thông tin này sẽ làm giảm số Nu degeneracy -> tăng hiệu suất PCR (http://www.kazusa.or.jp/codon/countcodon.html)
2. điểm cuối của primer (3') nên đặt vào vị trí Nu thứ 1 hoặc 2.
3. Nên blast đoạn amino acid của bạn lên ngân hàng để có thêm ý tưởng
4. Chúc may mắn
 

Facebook

Top