What's new

phân biệt các câu hỏi với các trường hợp khác nhau

#1
Bệnh máu khó đông do gen lăn nằm trên NSt X quy định, alen trội quy định KG bình thường. Bố bị bệnh và mẹ bình thường sinh một con gái bình thường.Nếu người con gái này lấy người chông bình thường:
a) Sác xuất để họ sinh dc một con trai mắc bệnh là?
b) Sác xuất để họ sinh dc con trai đầu lòng mắc bệnh là?
c) Sác xuất có con trai mắc bệnh là?
d) Họ sinh dc 1 con trai,Sx để người con trai đó mắc bệnh là?
:sexy::sexy::sexy::sexy::sexy:
 
để người con gái lấy chồng bt sinh con bị bệnh
=> người con gái có KG XAXa
+ Mẹ có KG XAXa hoặc XAXA
TH1:
XAXa x XaY

F1: XAXa(đây là KG mình cần) : XaXa : XAY : XaY
XAXa x XAY
F2: XAXA : XAXa : XAY : XaY

TH2:
XAXA x XaY
F1: XAXa : XAY
F2: tương tự phía trên
Câu a,b : xs = 1/2*1/2*1/4 + 1/2*1*4 = 3/16
Câu c: xs = 1/2*1*2 + 1/2 = 3/4
Câu d: xs = 1/2*1/2*1/2 + 1/2*1/2 = 3/8

k biết đúng sai thế nào nữa ????
 
Bệnh máu khó đông do gen lăn nằm trên NSt X quy định, alen lặn quy định KG bình thường. Bố bị bệnh và mẹ bình thường sinh một con gái.Nếu người con gái này lấy người chông bình thường:
a) Sác xuất để họ sinh dc một con trai mắc bệnh là?
b) Sác xuất để họ sinh dc con trai đầu lòng mắc bệnh là?
c) Sác xuất có con trai mắc bệnh là?
d) Họ sinh dc 1 con trai,Sx để người con trai đó mắc bệnh là?
:sexy::sexy::sexy::sexy::sexy:
Sửa đề tí nhé! : Alen trội, kiểu hình, không alen trên Y
Mẹ bình thường xó 2 khả năng XAXA và XAXa. Vậy XAXa có tỉ lệ qui về 1/2.
Chỉ có XAXa mới có thể có con mắc bệnh.
A. Sác xuất để họ sinh dc một con trai mắc bệnh là = (1/2)*(1/4).
B. Sác xuất để họ sinh dc con trai đầu lòng mắc bệnh là = (1/2)*(1/4).
C. Sác xuất có con trai mắc bệnh là = (1/2)*(1/4).
D. Họ sinh dc 1 con trai,Sx để người con trai đó mắc bệnh là = 1/2 * 1/2
 
mình sửa lại rồi đó.. lúc nảy viết nhầm hehe
Bùi Hữu Bến xem lại:nếu như đề củ thì con gái là XAXa hoặc XaXa chứ
firedragon123: các câu khác nhau đó bạn
 
Sửa đề tí nhé! : Alen trội, kiểu hình, không alen trên Y
Mẹ bình thường xó 2 khả năng XAXA và XAXa. Vậy XAXa có tỉ lệ qui về 1/2.
Chỉ có XAXa mới có thể có con mắc bệnh.
A. Sác xuất để họ sinh dc một con trai mắc bệnh là = (1/2)*(1/4).
B. Sác xuất để họ sinh dc con trai đầu lòng mắc bệnh là = (1/2)*(1/4).
C. Sác xuất có con trai mắc bệnh là = (1/2)*(1/4).
D. Họ sinh dc 1 con trai,Sx để người con trai đó mắc bệnh là = 1/2 * 1/2
mình nghĩ là bạn phải xét cả đời ông bà nữa
 
mình nghĩ là bạn phải xét cả đời ông bà nữa
Bài không cho thì phải tính theo sác xuất thôi. Nếu như ngày xưa làm tự luận thì phải chia TH. Bây giờ không cần. Vì XAXA không thể có con binh bệnh nên chỉ cần xét XAXa với tỉ lệ 1/2
 
để người con gái lấy chồng bt sinh con bị bệnh
=> người con gái có KG XAXa
+ Mẹ có KG XAXa hoặc XAXA
TH1:
XAXa x XaY

F1: XAXa(đây là KG mình cần) : XaXa : XAY : XaY
XAXa x XAY
F2: XAXA : XAXa : XAY : XaY

TH2:
XAXA x XaY
F1: XAXa : XAY
F2: tương tự phía trên
Câu a,b : xs = 1/2*1/2*1/4 + 1/2*1*4 = 3/16
Câu c: xs = 1/2*1*2 + 1/2 = 3/4
Câu d: xs = 1/2*1/2*1/2 + 1/2*1/2 = 3/8

k biết đúng sai thế nào nữa ????
mình sửa đề lại rồi mà bạn
 
mình sửa đề lại rồi mà bạn
mình làm theo đề mới của bạn mà, mình nghĩ câu a,b giống nhau :(, k bik sao nữa
Bài không cho thì phải tính theo sác xuất thôi. Nếu như ngày xưa làm tự luận thì phải chia TH. Bây giờ không cần. Vì XAXA không thể có con binh bệnh nên chỉ cần xét XAXa với tỉ lệ 1/2
ông bà: XAXA x XaY
F1: XAXa : XAY
XAXa x XAY
F2: XAY : XaY : XAXa : XAXA
bà có KG XAXA thì đời cháu vẫn có thể bị bệnh mà?
 
mình làm theo đề mới của bạn mà, mình nghĩ câu a,b giống nhau :(, k bik sao nữa

ông bà: XAXA x XaY
F1: XAXa : XAY
XAXa x XAY
F2: XAY : XaY : XAXa : XAXA
bà có KG XAXA thì đời cháu vẫn có thể bị bệnh mà?
theo đề mới rồi mà các bạn làm sao mà mình chả hiểu j cả
bố bị bệnh ==> XaY
==> con gái bình thường có KG XAXa
h thì tính tỉ lệ cho mỗi trường hợp thôi chớ
 

Facebook

Top