What's new

ôn thi HSG sinh

có quyển sách gì đó bồi dưỡng hsg 11, có đủ bộ 3 quyển lớp 10, 11, 12, của thầy nào đó mình không nhớ tên ở trường chuyên Hà Tĩnh.sách olympic 30/4 cũng có nhiều câu hỏi hay để tham khảo
 

Hoangsk12cht

New member
Mình học chuyên HT nè
Sách của thầy Phan Khắc Nghệ ngoài ra còn có sách của thầy Huỳnh Quốc Thành ở THPT chuyên Lê khiết cũng rất hay !
 

Facebook

Top