What's new

Ôn thi HSG 10

caoky1234

Member
:)

Cái này là do nhiệt dung riêng ý bạn. Nhiệt dung riêng của nước là 4200, trong khi đó của rượu chỉ có 2500 . Cho bạn thêm công thức này nữa bạn sẽ suy ra được . Công thức tính nhiệt lượng
Q= m.c.( nhiệt độ sau - nhiệt độ trước )
 

Facebook

Top