What's new

Ôn thi 2012

Status
Not open for further replies.

ngoc anh

Member
#1
Câu 1: nghiên cứu ở một loài thực vật ng ta thấy cây làm bố khi GP k xảy ra đb và trao đổi chéo có thể cho tối đa 28 loại giao tử. Lai 2 cây của loài này với nhau thu đc 1 hợp tử F1. Hợp tử NP liên tiếp 4 đợt tạo ra các TB mới với tổng số 384 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Hợp tử thuộc dạng:
A. Thể Tứ bội
B. Thể Tam nhiễm
C. Thể Tam bội
D. Thể Lệch bội
Câu 2: Khi gen ngoài nhân của tế bào mẹ bị đb thì:
A. Tất cả các tb con đều mang gen đb nhưng k biểu hiện ra KH
B. Tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến và biểu hiện ra KH
C. Gen đb phân bố k đồng đều cho các tb con và tạo nên trạng thái khảm ở cơ thể mang đb.
D. Gen đb phân bố không đồng đèu cho các tb con và biểu hiện ra KH khi ở trạng thái đồng hợp
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là sai về ARN polymeraza của sinh vật nhân sơ:
A. phân tử ARN tạo ra có thể lai với ADN mạch khuôn
B. bắt đầu phiên mã từ bộ 3 mở đầu trên gen
C.xúc tác tổng hợp mạch ARN theo chiều 5'-3'
D. chỉ có một loại ARN polymeraza chịu trách nhiệm tổng hợp cả mARN, tARN, rARN.
Câu 4: loài phân bố rộng, tốc đọ tiến hóa diễn ra càng nhanh vì:
A. loài đó có cơ hội giao phối với nhiều loài có họ hàng gần gũi, quá trình hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa xảy ra nhanh hơn.
B. Loài đó dễ tích lũy nhiều đột biến hơn các loài có vùng phân bố hẹp.
C. loài đó càng có cơ hội hình thành nhiều quần thể cách li về mặt địa lí dẫn đến cách li sinh sản.
D. các quần thể của loài dễ phân hóa về mặt tập tính, đặc biệt là tập tính sinh sản dẫn đến cách li sinh sản.
Câu 5: Một đb gen lặn trên NST thường làm ng bệnh (aa) không tổng hợp đc enzim chuyển hóa pheninalanin thành tizorin gây bệnh pheninketo niệu. Giải thích nào sau đây là hợp lí nhất về việc cá thể Aa như cá thể AA
A. lượng enzim tạo bởi cá thể A a đủ để chuyển hóa pheninalanin
B. trong cơ thể dị hợp tử gen A ngăn ngừa sự phiên mã của gen a.
C. sản phẩm của alen trội A ức chế hoạt động của alen lặn a.
D. alen lặn mã hóa cho phân tử protein không hoạt động.
Câu 6: Thành phần nào của nucleotit có thể tách ra khỏi chuỗi polinucleotit mà k làm đứt mạch
A. Nhóm phốtphát
B. Bazơ nitơ
C.Bazơ nitơ và nhóm phốtphat
D. Đường
:welcome:
Giải thích chi tiết nhé mọi người ^^
 

MyLe_17

Member
câu 6: B
câu 5: A
câu 4: C
câu 3: em loại trừ ra chỉ còn có A là khả nghi thôi ạ. Vì ARN ADN có thành phần đơn phân khác nhau nên ...???
câu 2: C
câu 1: từ từ đã:D
 

ngoc anh

Member
câu 6: B
câu 5: A
câu 4: C
câu 3: em loại trừ ra chỉ còn có A là khả nghi thôi ạ. Vì ARN ADN có thành phần đơn phân khác nhau nên ...???
câu 2: C
câu 1: từ từ đã:D
Mấy câu này ở trên hocmai, câu 3 mình làm A máy nó báo sai :o
Chả biết giải thích kiểu gì nữa đây ???
Câu 2: tại sao lại phân bố k đồng đều ở các tb con hở My???
 

pdn

Pham Duy Nghia
câu 3 là B chứ nhỉ, phiên mã không liên quan gì đến bộ ba mở đầu, nếu thay thành dịch mã mới đúng.
câu 2 là C vì trong phân bào tế bào chất phân chia không đều dẫn tới truyền lại gen đb không đều cho các tế bào con, các tế bào con tiếp tục phân bào và cứ như thế tạo ra các tế bào gồm các tế bào bình thường( không nhận được gen đb) và các tế bào mang gen đb= thể khảm.
 

pdn

Pham Duy Nghia
cái này phải tìm hiểu lại cấu trúc của ADN với mARN.Phiên mã xảy ra trên ADN và bắt đầu từ điểm khởi đầu phiên mã.Dịch mã xảy ra trên ARN bắt đầu từ bộ ba mở đầu, nhưng vị trí bộ ba mở đầu và điểm khởi đầu phiên mã khác nhau, cụ thể là bộ ba mở đầu nằm ''sau''.
 

Attachments

MyLe_17

Member
Mấy câu này ở trên hocmai, câu 3 mình làm A máy nó báo sai :o
Chả biết giải thích kiểu gì nữa đây ???
Câu 2: tại sao lại phân bố k đồng đều ở các tb con hở My???
Uhm theo mình thì:không phải tất cả gen ở tất cả ti thể hay lục lạp đều đột biến, bên cạnh đó TBC không được phân chia đồng đều nên có TB nhân được gen đột biến và có tế bảo không nhận được.

Nhưng mình cũng nhớ không biết có chính xác không có chỗ viết là đột biến ngoài nhân dù chỉ từ một điểm cũng nhanh chóng trở nên phổ biến trong TB mà chưa rõ nguyên nhân. Không biết có phải trong SGK không?
 

MyLe_17

Member
À câu 1 ý, thực sự 28 loại giao tử mình không thể chế biến nó được :)) Nó chả xàu nấu thế nào cho ra được một bộ NST đẹp cả:(
 

gacon123

Member
Câu 2 c vì mình có ví dụ là ở lá vạn niên Thanh.
Câu 3 d vì mình biết có 3 loại arn polimeraza tham gia với sv nhân sơ.nhân thực nhiều hơn.( di truyền học của Đõ lệ Thăng hoặc cuốn của phạm thành hổ có nói)
 

pdn

Pham Duy Nghia
ARN pol ở nhân sơ chỉ có 1 loại duy nhất chịu trách nhiệm tổng hợp tất cả ARN.Còn ở nhân thực có ít nhất 3 loại ARN pol.
 

ngoc anh

Member
Câu 3 phải là câu B chứ, vì nó k phiên mã từ điểm khởi đầu trên gen, mà trên ADN .
 

ngoc anh

Member
Câu 7: Nhân tố liên quan đến mật độ và có tác dụng giới hạn kích thước quần thể không phải là:
A. tập tính ăn thịt cao ( hiệu quả săn bắt của loài ăn thịt cao khi loài con mồi có kích thước lớn.
B. sự cạnh tranh về nguồn thức ănh hoặc nơi sống giữa các cá thể trong quần thể tăng khi kích thước quần thể tăng lên làm giảm sức sống và sinh sản của các cá thể trong quần thể.
C. nhiệt độ thay đổi đột ngột ( cao quá hoặc thấp quá) vượt quá giới hạn sinh thái có thể làm chết một số cá thể trong quần thể.
D. các bệnh dịch truyền nhiễm và các chất thải độc tăng lên khi kích thước quần thể tăng lên có thể gây chết các cá thể của quần thể.
Câu 8: Một chu trình sinh địa hóa gồm các khâu nào sau đây:
A. tổng hợp các chất,tuần hoàn các chất trong tự nhiên,phân giải các chất hữu cơ
B. ........................................................................, phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước
C. tổng hợp các chất, tuần hoàn các chất trong tự nhiên và lắng đọng một phần vật chất trong đất,nước
D. tổng hợp các chất, phân giải các chất hữu cơ và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước.
 
câu 8 D mới đúng chứ
còn câu 1, mình nghĩ là 24 lọai giao tử, như vậy thì mới suy ra là thế tứ bội dc chứ:hum::hum::hum::hum::hum::hum:
 

ngoc anh

Member
Câu 1, cô giáo mình nói là cái đó là 2^8 chứ không phải 28. Chứ 28 thì k ra cái gì cả.
Còn câu 8 thì mình nghĩ như My Le, chu trình sinh địa hóa phải bao gồm quá trình tuần hoàn các chất nữa chứ.
 
nếu có 2^8 lọai giao tử thì ta có bộ NST là 2n=16
hợp tử nguyên phân 4 lần
=> hợp tử có bộ NST = 24
=> thể tam bội
Câu 8:
bạn xem cái này và kết hợp SGK nhé
 

Attachments

pdn

Pham Duy Nghia
sơ đồ đấy càng chứng tỏ câu 8 B đúng, tổng hợp xong luân chuyển các chất chứ có phân giải luôn đâu.
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Top