What's new

nơron _nhanh nhanh giúp em với !

SNOW

Member
noron..sự dẫn truyền qua xinap ==> chỉ một chiều từ trước ra sau vì trc có chất trung gian hoá học,sau có thụ thể tiếp nhận. ==>chỉ 1 chiều lên Tw
kích thích giứa sợi tk. cơ sở sự dẫn truỳên xung là thay đổi tính thấm màng vùng tiếp theo.có 3 ng thì ng đứng giữa đứng cạnh với 2 ng==> lan truyền 2 hướng
 

}{oang}{ai

Member
Bạn xem lại phần điện thể nghỉ và điện thế hoạt động ở SGK sinh học 11 nhé!
VD: Một xung thần kinh dẫn chuyền Từ A -> B -> C. Thì xung thần kinh này không thể quay ngược từ B về C đc do B đang ở trạng thái kích thích -> không thể truyền điện thế qua B dẫn tới xung thần kinh chỉ đi theo 1 chiều mà thôi.... Cũng giải thích tương tự như vậy khi kích thích vào B thì xung thần kinh đi theo chiều A <- B -> C.
 

ngoalong

Member
Bạn nên nhớ quy luật này :
- Dẫn truyền qua synap là dẫn truyền một chiều.
- Còn dẫn truyền trên sợi thần kinh là dẫn truyền 2 chiều.:cool:
 

hoa93

Member
giải thích ở vị trí xung thần kinh vừa đi qua thì tại sao màng ở giai đoạn trơ tuyệt đối?
Có phải vì ở giai đoạn tái phân cực thì K+tràn ra ngoài dịch bào quá nhiều làm điện thế trong màng < -70 mV nên khi vùng màng kế tiếp bị kích thích thì Na+ tràn vào nhiều cũng không ảnh hưởng (làm mất phân cực )vùng màng trước đó? :buonchuyen: (y)
 

trang còi

Member
tức là xung thần kinh đã đi qua rồi, đoạn đó sẽ trở về trạng thái ban đầu, không bị kích thích nữa, nó lại bị trơ thôi.
 

Similar threads

Facebook

Top