What's new

Nội dung môn "Tin sinh học" ở trường của các bạn gồm những gì?

Các bạn sinh viên đã và đang học môn Tin sinh học ở trường chia sẻ giúp xem nội dung của nó như thế nào nhé. :)
Sinh tin trường mình thì nội dung chính là cho 1 đoạn DNA, tìm ORF, conserved protein domains của protin được dịch mã từ đoạn DNA đó, sử dụng BLAST để tìm các homolog, thực hiện multiple sequence alignment rồi xây dựng Phylogenetic tree. Cuối cùng là dự đoán taxonomy cùng chức năng là biological process của đoạn DNA đó.

Còn một học phần khác về tin sinh học thì nghiên cứu về cấu trúc của protein, quan sát cấu trúc 3D và các vùng chức năng của nó.
 

Juhuvn

Member
@DuongManhCuong1188: Bạn học trường nào thế?
Nếu Bạn có đề cương môn học của môn Tin sinh học này thì post lên để mọi người tham khảo nhé.
Và Nếu bạn có tài liệu/giáo trình thì send cho tôi xin một bản nhé. Cảm ơn bạn.
 

Facebook

Top