What's new

Nhờ mọi người giải giùm em bài xác suất

#1
Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn thu được thế hệ con F2 có tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Cho F2 tự thụ phấn thu được F3. Tính theo lý thuyết, xác suất để bắt gặp 3 cây ở F3 trong đó có 2 cây hoa đỏ và 1 cây hoa trắng là
Đáp án là 135/512
 

Taurus_SM

Member
Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn thu được thế hệ con F2 có tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Cho F2 tự thụ phấn thu được F3. Tính theo lý thuyết, xác suất để bắt gặp 3 cây ở F3 trong đó có 2 cây hoa đỏ và 1 cây hoa trắng là
Đáp án là 135/512
Bài này bạn có thể giải theo 2 cách : theo Menđen hoặc theo di truyền quần thể (định luật Hacđi Vanbec). Mình giải theo MenĐen cho bạn tham khảo trước nhé!

Ở F2: 1 đỏ:1trắng (1Aa:1aa)--> (tự fối)
* Aa x Aa -->1AA:2Aa:1aa
* aa x aa --> 4aa
Vậy ta sẽ có : (1/8 AA : 2/8 Aa)->đỏ : (5/8 aa)->trắng
F3: 3 cây (2 đỏ : 1 trắng) <=> 3/8 đỏ : 5/8 trắng
Xác suất (2 đỏ : 1 trắng) là : [(3/8)^2 . 5/8 ]x3 = 135/512
[ x3 vì có 3 trường hợp xảy ra 2 đỏ:1trắng là (đỏ:đỏ:trắng) ,(đỏ:trắng:đỏ) ,(trắng:đỏ:đỏ) ] :mrgreen:
 

Facebook

Top