What's new

Nhờ lấy sách

Xong rồi. Trọn bộ đây:

http://rapidshare.de/files/34819204/booktext_id_110526293_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 6C8B3B5BD60C46001A6C5E4FC0D62FDF ? 2.20 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34819203/booktext_id_110526292_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: BD9560029FFE720AC3CAC158D74E5B10 ? 3.84 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34819202/booktext_id_110526291_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: A58F831F42D3B0F95E624E0335418DC3 ? 3.93 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34819201/booktext_id_110526290_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: DAFEACC6B8BBA9BAC0A9206F34CE6F7F ? 0.61 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34817956/booktext_id_110526289_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 95149DEEEFCAB086647512F8CD25B489 ? 4.28 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34817955/booktext_id_110526288_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 9AF59A0F19C6A305AEB477B5FD09417C ? 3.68 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34817954/booktext_id_110526287_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 6FA1657A3864D2249DB5C02581984929 ? 4.63 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34817953/booktext_id_110526286_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 474981A7022F11631296B0EED22AF654 ? 4.45 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34817952/booktext_id_110526285_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: B8EA7624A1756DE3722B9AB7A903AC44 ? 4.49 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34817161/booktext_id_110526284_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 79E6A1D2749789D9BBB2BDCAD71CA151 ? 0.73 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34817160/booktext_id_110526283_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 0763DDFFFAC5F57DDE44238891A2AB1E ? 4.44 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34817159/booktext_id_110526282_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: B96E5BB03F61C66B0CF1E6BC6D5B74DF ? 6.65 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34817158/booktext_id_110526281_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 8C43416B8D2B792AD7AC7B37F28092BE ? 3.52 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34817157/booktext_id_110526280_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 672E8A7FC923A2701C69128DE3C07B30 ? 3.90 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34816635/booktext_id_110526279_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: F68E23C8CFB9698BBEDBC4A3F059C6ED ? 5.10 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34816634/booktext_id_110526278_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 267A8FD67D6F246D8C5BC15B98152458 ? 5.02 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34816633/booktext_id_110526277_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: FA92EA6C4C5A7B43A9535918DAB1EB3D ? 1.10 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34816632/booktext_id_110526276_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: C5E5418F5BF24159DFC3093E5824B0AF ? 2.99 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34816631/booktext_id_110526275_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 541442FFD7F862914DD4A37668389192 ? 5.38 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34816019/booktext_id_110526274_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: FBA1BA27AABCF79EB6E5018C268B5F21 ? 5.54 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34816018/booktext_id_110526273_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: B9C165E240229B285A1D3FFE989DCD91 ? 4.99 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34816017/booktext_id_110526272_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 2A10BE356D46602B7B437F3A2CC40720 ? 2.82 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34816016/booktext_id_110526271_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 9E6DF489DB759624FA080EE99A7A99A2 ? 3.14 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34816015/booktext_id_110526270_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 9419524C9A7163CDB0600A4603ECF772 ? 3.20 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34815494/booktext_id_110526269_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 6CF4D976B066E8F93A9A8C763C8CD6D9 ? 4.20 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34815493/booktext_id_110526268_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 582E4507559C43310B8FC306ABE5A5A6 ? 3.49 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34815492/booktext_id_110526267_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: F7BAAC794A0613EF16BB211065C55851 ? 0.49 MB 0 N/A Kill:
http://rapidshare.de/files/34720828/booktext_id_110526266_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: BD4ABF9DE8D67757FD9182BDCD9E861D ? 3.96 MB 1 28.09.2006 16:31:28 Kill:
http://rapidshare.de/files/34719655/booktext_id_110526265_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 010B0152B11046B87801C874118ABA00 ? 4.03 MB 1 28.09.2006 16:43:38 Kill:
http://rapidshare.de/files/34704902/booktext_id_110526264_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: CAF6C9C591C226FDFA7E48B9826A9394 ? 0.41 MB 1 28.09.2006 10:55:21 Kill:
http://rapidshare.de/files/34704901/booktext_id_110526263_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 901B6A812B53E0ADD2537F5C1F5552D5 ? 1.35 MB 1 28.09.2006 11:09:25 Kill:
http://rapidshare.de/files/34704900/booktext_id_110526262_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 287CA36A58187D4C677F1D5C1CBDBBED ? 0.54 MB 1 28.09.2006 11:17:32 Kill:
http://rapidshare.de/files/34704899/booktext_id_110526261_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 55AA26894161481134D36B49D83674EB ? 3.49 MB 1 28.09.2006 11:20:13 Kill:
http://rapidshare.de/files/34704898/booktext_id_110526260_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 399713C74E543C57EE8C127EB9E03AA2 ? 3.45 MB 1 28.09.2006 13:06:55 Kill:
http://rapidshare.de/files/34703353/booktext_id_110526258_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 5A24988BDC94A2F153BBE24F7234F337 ? 0.79 MB 1 28.09.2006 15:33:20 Kill:
http://rapidshare.de/files/34703352/booktext_id_110526257_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 29003D8EF3A5F06E91F7789E884024D6 ? 0.75 MB 1 28.09.2006 15:36:58 Kill:
http://rapidshare.de/files/34703351/booktext_id_110526256_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 5325A786F3FAC2FD1432BE8B84BEB1D3 ? 1.94 MB 1 28.09.2006 15:42:49 Kill:
http://rapidshare.de/files/34703350/booktext_id_110526255_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: 86649857DAF2F3C656068CA05D457BAA ? 1.67 MB 1 28.09.2006 15:52:18 Kill:
http://rapidshare.de/files/34702891/booktext_id_110526254_placebo_ie.pdf_mode_pdf.pdf
MD5: A02F8676E0353BBE391AE7A9CA60A128 ? ? ? ? ? 1.42 MB 1 28.09.2006 16:09:55 Kill:

Bye!
 
Cao Xuân Hiếu said:
Bác Linh có quyển Human Biolog này trong kho McGraw-Hill không? bản 9ed (2006) hay 8ed (2004) cũng được. Tôi chỉ có mỗi bản 7ed (2001) hơi cũ 1 tí.

http://books.mcgraw-hill.com/getbook.php?isbn=0073101761&template=
Quyển này không có bản điện tử. Chỉ có quyển sau của cùng tác giả:Understanding Human Anatomy and Physiology, 5th Edition
By: Sylvia S. Mader
ISBN: 0072935170
Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math - 2004-01-20
Paperback | | 444 Pages | List Price: $79.38 (USD) | Sales Rank: 264590

Book Description
Renowned for her effective learning systems, respected author Sylvia Mader has helped thousands of entry-level students understand and enjoy the principles of human anatomy and physiology. Mader expertly weaves up-to-date informative content with effective learning systems, piecing together the facts and fascination of human anatomy and physiology. With the fifth edition of Understanding Human Anatomy and Physiology, your introductory, one-semester students have the opportunity to experience an effective blend of up-to-date, informational content with several new features and an extensively enhanced multimedia support system.

About the Author
Dr. Sylvia Mader is the best-selling author of introductory biology textbooks. Other books she has authored for WCB include: Inquiry Into Life, Human Biology, Introduction to Biology, and Understanding Human Anatomy & Physiology.

http://www.rsmu.ru/deps/caf_physiology/Mader.zip
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Nguyễn Trần Linh said:
Understanding Human Anatomy and Physiology, 5th Edition
By: Sylvia S. Mader
ISBN: 0072935170
Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math - 2004-01-20
Paperback | | 444 Pages | List Price: $79.38 (USD) | Sales Rank: 264590

http://www.rsmu.ru/deps/caf_physiology/Mader.zip
Cám ơn anh. Quyển này rất phù hợp với khóa học Human Anatomy BHB131, nội dung cũng tương đối giống cuốn tôi đang tìm.
 
Programmed cell death in plants.

Bác Hoàng có sách này kg. Cho em xin với.
Programmed cell death in plants.
? ?Gray J, ed. 2004. Oxford/London: Blackwell Publishing/CRC Press. £95 (hardback). 287 pp. Eric Lam
 
Nhờ lấy sách Plant Programmed Cell Death

Bác Linh có sách này kg. Cho em xin với.
Programmed cell death in plants.
? Gray J, ed. 2004. Oxford/London: Blackwell Publishing/CRC Press. £95 (hardback). 287 pp. Eric Lam
 
chào Các Bác. Bác nào có cách gì lấy giùm tôi một trong những cuốn sách này được ko?
xin chân thành đa tạ mọi người.
tôi đang cần gấp chúng để làm seminar, xin mọi người giúp đỡ cho.
1. The Squid Giant Synapse: A Model for Chemical Transmission (Hardcover)
by Rodolfo R. Llinas
Product Details
Hardcover: 224 pages
Publisher: Oxford University Press, USA (December 15, 1999)
Language: English
ISBN: 0195116526
Product Dimensions: 9.5 x 6.3 x 0.8 inches

2.
I of the Vortex: From Neurons to Self (Paperback)
by Rodolfo R. Llinas
Paperback: 314 pages
Publisher: The MIT Press; Reprint edition (March 7, 2002)
Language: English
ISBN: 0262621630
Product Dimensions: 9.0 x 6.0 x 0.8 inches

3. Receptors (Paperback)
by Richard Md Restak
Paperback: 240 pages
Publisher: Bantam; Reprint edition (March 1, 1995)
ISBN: 0553374419
Product Dimensions: 0.8 x 6.2 x 9.2 inches
 
Sách cũ quá. Xem ra bạn cần sách thần kinh học. Sao không thử kiếm trên Amazon những cuốn khác xem có cuốn nào mới, của nhà xuất bản Wiley, McGrawHill, Elsevier...v.v không? Những cuốn này thì mới có hy vọng tìm được.
 
Nguyễn Trần Linh said:
Dương Ngọc Cường said:
Hic, đọc gần hết mới thấy là thiếu mất 2 chương cuối, nhờ bác Linh hoặc anh em nào có account lấy giúp nốt với. Cảm ơn mọi người nhiều!!

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/110474149?CRETRY=1&SRETRY=0

Chương 24 và 25.

Thanks a ton!
http://rapidshare.de/files/35809961/booktext.pdf

http://rapidshare.de/files/35809960/booktext_2_.pdf
Hic, hôm nay em down về giở ra hóa ra không phải chương 24-25 anh Linh ạ, nó là Bibliography và List of Illustrative examples.

Anh check lại và gửi lại giúp em với. Kết thúc của chương 23 là trang 1099, vậy chương 24 chắc sẽ bắt đầu từ trang 1100.

Cảm ơn anh nhiều!
 

Similar threads

Facebook

Top