What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

Mình xin bài báo này, mong các bạn giúp đỡ nhe (y)
Colloidal gold conjugated monoclonal antibodies, studied in the BIAcore biosensor and in the Nycocard immunoassay format


Berit Johne, Kari Hansen, Einar Mørk and Jostein Holtlund

Immunochemistry R&D, Nycomed Pharma AS, P.O. Box 5012 Maj., N-0301, Oslo, Norway
 

Go-dau-tre

Member
Help me!

Nhờ các Bác lấy giùm em bài báo này với
Effect of Invasive Plant Species on Temperate Wetland Plant Diversity
JEFF E. HOULAHAN*‡ AND C. SCOTT FINDLAY*†
*Ottawa-Carleton Institute of Biology, University of Ottawa, 30 Marie Curie, P.O. Box 450, Station A, Ottawa, Ontario K1N 6N5, Canada
†Institute of Environment, University of Ottawa, 555 King Edward Street, Ottawa, Ontario K1N 6N5, Canada
Link: http://www3.interscience.wiley.com/journal/118784296/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
Em đang cần gấp. Thanks các bác nhiều!
 
Nhờ các Bác lấy giùm em bài báo này với
Effect of Invasive Plant Species on Temperate Wetland Plant Diversity
JEFF E. HOULAHAN*‡ AND C. SCOTT FINDLAY*†
*Ottawa-Carleton Institute of Biology, University of Ottawa, 30 Marie Curie, P.O. Box 450, Station A, Ottawa, Ontario K1N 6N5, Canada
†Institute of Environment, University of Ottawa, 555 King Edward Street, Ottawa, Ontario K1N 6N5, Canada
Link: http://www3.interscience.wiley.com/journal/118784296/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
Em đang cần gấp. Thanks các bác nhiều!
bài bạn cần!!!
 

Similar threads

Facebook

Top