What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

cfareast

Member
Nhờ các brother lấy giúp mình bài này với. Mình đã cố tìm, nhưng chỉ được các volume khác, mà không có bài đó. Đây là bài article trong book, và có thể download từng bài, hoặc cả cuốn sách


Adv Food Nutr Res. 2012; volume 65 page 409-13. doi: 10.1016/B978-0-12-416003-3.00026-3.
Biological activities and health effects of terpenoids from marine fungi


 
Nhờ các brother lấy giúp mình bài này với. Mình đã cố tìm, nhưng chỉ được các volume khác, mà không có bài đó. Đây là bài article trong book, và có thể download từng bài, hoặc cả cuốn sách


Adv Food Nutr Res. 2012; volume 65 page 409-13. doi: 10.1016/B978-0-12-416003-3.00026-3.
Biological activities and health effects of terpenoids from marine fungi


http://www.mediafire.com/?9xrd29350w6n19r
 

TV_Hg

New member
Chào bạn!
Mình đang rất cần bạn giúp mình down cuốn "Brain Development in Drosophila melanogaster" này với.

Brain Development in Drosophila melanogaster

Editors:


  • Gerhard M. Technau PhD

ISBN: 978-0-387-78260-7 (Print) 978-0-387-78261-4 (Online)

Book TitleBrain Development in Drosophila melanogaster
Copyright
2008
DOI
10.1007/978-0-387-78261-4
Print ISBN
978-0-387-78260-7
Online ISBN
978-0-387-78261-4

Cảm ơn bạn nhiều lắm!!!
 

an52sh

Member
có ai download dùm mình cuốn luận văn này không? "PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH".
mail an52sh.ntu@gmail.com
 

Lê Hân

Member
Nhờ các bạn lấy giúp mình bài báo này với:
Bacterial cellulose and bacterial cellulose–chitosan membranes for wound dressing applications
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861713001227
Preparation and evaluation of a kind of bacterial cellulose dry films with antibacterial properties
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861710009938
In vitro biodegradability and mechanical properties of bioabsorbable bacterial cellulose incorporating cellulases
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706111001516
Cảm ơn các bạn nhiều.
 
Nhờ các bạn lấy giúp mình bài báo này với:
Bacterial cellulose and bacterial cellulose–chitosan membranes for wound dressing applications
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861713001227
Preparation and evaluation of a kind of bacterial cellulose dry films with antibacterial properties
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861710009938
In vitro biodegradability and mechanical properties of bioabsorbable bacterial cellulose incorporating cellulases
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706111001516
Cảm ơn các bạn nhiều.
http://www.mediafire.com/?cevwo6xemdo4nj9
 

Lê Hân

Member
Nhờ các bạn lấy giúp mình bài báo sau với:
Production of bacterial cellulose by Gluconacetobacter sacchari using dry olive mill residue
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953413000536
Novo aloe vera–bacterial cellulose composite film from biosynthesis
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861709004949
Novel cellulose based materials for safe and efficient wound treatment
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861713003329
Applicability of bacterial cellulose as an alternative to paper points in endodontic treatment
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706112006149
cảm ơn các bạn nhiều nhé.
 
Nhờ các bạn lấy giúp mình bài báo sau với:
Production of bacterial cellulose by Gluconacetobacter sacchari using dry olive mill residue
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953413000536
Novo aloe vera–bacterial cellulose composite film from biosynthesis
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861709004949
Novel cellulose based materials for safe and efficient wound treatment
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861713003329
Applicability of bacterial cellulose as an alternative to paper points in endodontic treatment
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706112006149
cảm ơn các bạn nhiều nhé.
http://www.mediafire.com/?5mmmvtm95oo6mz0
 

Similar threads

Facebook

Top