What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

trungsnu

Member
http://www.mediafire.com/file/aqa7a9w3w0jfdde/snu10.pdf
http://www.mediafire.com/file/yf3c66rpxznbmvj/snu11.pdf
http://www.mediafire.com/file/wf4owa6t22dgrf2/snu13.pdf
http://www.mediafire.com/file/1i1b5j82zljm4d3/snu14.pdf
http://www.mediafire.com/file/8rngndcd5vav9kc/snu15.pdf
http://www.mediafire.com/file/18vgy44go608y2s/snu16.pdf
http://www.mediafire.com/file/bjjssqqe6e747pe/snu17.pdf
http://www.mediafire.com/file/w7pt4s9o9omy6nx/snu6.pdf
http://www.mediafire.com/file/lndaw6wflf2oaqc/snu8.pdf
http://www.mediafire.com/file/9bzc17i37bft268/snu9.pdf

http://www.mediafire.com/file/vm7xvam551itgy1/paper snu2.pdf:cry::cry:
 

trungsnu

Member

tvh122

Member
nhờ các anh chị lấy giúp em bài báo này với
tựa : Rapid and sensitive detection of PRRSV by a reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification assay
link : Rapid and sensitive detection of PRRSV by a reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification assay

tựa : Development and validation of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for detection of PRRSV
link : http://www.springerlink.com/content/w63301385723p444/

tựa : An improved reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay for sensitive and specific detection of Newcastle disease virus
link : http://www.springerlink.com/content/0150w7l25343r4p6/
thanks nha
 

Duc Pham

Member
nhờ các anh chị lấy giúp em bài báo này với
tựa : Rapid and sensitive detection of PRRSV by a reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification assay
link : Rapid and sensitive detection of PRRSV by a reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification assay

tựa : Development and validation of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for detection of PRRSV
link : http://www.springerlink.com/content/w63301385723p444/

tựa : An improved reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay for sensitive and specific detection of Newcastle disease virus
link : http://www.springerlink.com/content/0150w7l25343r4p6/
thanks nha
Bài báo của bạn đây
1. http://www.scribd.com/doc/65872798/An-Improved-Reverse-Transcription-Loop-mediated-Iso-Thermal-Amplification-Assay-for-Sensitive-and-Specific-Detection-of-Newcastle-Disease-Virus
2. http://www.scribd.com/doc/65872733/Development-and-Validation-of-Reverse-Transcription-Loop-mediated-Iso-Thermal-Amplification-for-Detection-of-PRRSV

:buonchuyen:
 

tvh122

Member
bạn Duc Pham ơi, mình rất cảm ơn bạn đã tìm giúp mình. Mà tình hình là mình không thể vào được link bạn gửi, mọi người có anh chị nào được link này thì giúp em với. Tiện đây e nhờ mấy anh chị lấy giúp em bài này nữa.
tựa : Rapid and sensitive detection of PRRSV by a reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification assay
link : http://www.springerlink.com/content/f04875n383948020/

tựa : Comparison of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification, conventional PCR and real-time PCR assays for Japanese encephalitis virus
link : http://www.springerlink.com/content/?Author=LuLu+Gao

tựa : Development and validation of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for detection of PRRSV
link : http://www.springerlink.com/content/w63301385723p444/
em đang làm báo cáo nên cần hơi nhiều, hi
(y)
 

Duc Pham

Member
bạn Duc Pham ơi, mình rất cảm ơn bạn đã tìm giúp mình. Mà tình hình là mình không thể vào được link bạn gửi, mọi người có anh chị nào được link này thì giúp em với. Tiện đây e nhờ mấy anh chị lấy giúp em bài này nữa.
tựa : Rapid and sensitive detection of PRRSV by a reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification assay
link : http://www.springerlink.com/content/f04875n383948020/

tựa : Comparison of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification, conventional PCR and real-time PCR assays for Japanese encephalitis virus
link : http://www.springerlink.com/content/?Author=LuLu+Gao

tựa : Development and validation of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for detection of PRRSV
link : http://www.springerlink.com/content/w63301385723p444/
em đang làm báo cáo nên cần hơi nhiều, hi
(y)
3 bài báo của bạn đây:
http://www.mediafire.com/?ge3ewe6crnljg1t
http://www.mediafire.com/?4u4n26hzp6enujv
http://www.mediafire.com/?2jzha0m75gll76d

:buonchuyen:
 

trxuan123

New member
Nhờ mọi người lấy giúp em bài báo này

Rapid and sensitive detection of PRRSV by a reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification assay.
link : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21847756

Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for the detection of Porcine reproductive and respiratory syndrome virus.
link : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19407088

Development and validation of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for detection of PRRSV.
link : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19911264

Rapid detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18926852

Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for the detection of highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18706931

Cảm ơn nhiều nha.
 

Duc Pham

Member
Nhờ mọi người lấy giúp em bài báo này

Rapid and sensitive detection of PRRSV by a reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification assay.
link : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21847756

Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for the detection of Porcine reproductive and respiratory syndrome virus.
link : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19407088

Development and validation of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for detection of PRRSV.
link : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19911264

Rapid detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18926852

Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for the detection of highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18706931

Cảm ơn nhiều nha.
4/5 bài báo của bạn đây:

http://www.mediafire.com/?ywt7r9gcuc7pg5t
http://www.mediafire.com/?roc3zjez00bhrbl
http://www.mediafire.com/?5rmc9xrm29wfhw5
http://www.mediafire.com/?4u4n26hzp6enujv

:buonchuyen:
 

Similar threads

Facebook

Top