What's new

Nhờ lấy giùm bài báo về Penaeus Japonicus

#1
Bác nào có Acount trên trang:

http://www.sciencedirect.com

lấy giùm em mấy bài báo về : Penaeus Japonicus tại địa chỉ:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=609132501&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8f48cb1b4b620cb89e35cc11ee66f856

em vào nó đòi 30$, híc.... mong các Bác giúp vì em đang hỗ trợ đứa em gái làm luận văn tốt nghiệp ...

Hộp thư của em là: tuananhhoasinh@yahoo.com

Em cám ơn các bác nhiều ...
 
không ai có thời gian ngồi down nhiều cho em đâu, anh dùng free acc vào nhưng toàn chỉ down được các bài năm 99 - 2000 mà thôi, tài liệu về phần đó anh down cho em chủ yếu trên blackwell Synergy.
Em chú ý :
1. Có mục xin báo khoa học riêng, không được post bài lung tung.
2. Xin báo phải nói rõ phần nào, chứ chung chung là không nên. Cần thì phải nói cho chi tiết để anh em nào tìm tài liệu giúp đỡ lan man.

Anh mail cho em rồi, có gì không đủ thì mail lại, lực anh có hạn nhưng anh giúp là hết mình.
 

Similar threads

Facebook

Top