What's new

Nhiệt độ bắt cặp của mồi tính thế nào?

mysmallstar12

New member
#1
Mình chỉ có trình tự mồi thì có thể biết Ta của nó không? Hay chỉ biết Tm. Vì mình đang làm đề tài đánh giá khác biệt ở 1 số vùng gen của các giống cây. Khả năng bộ gen của nó chưa được công bố
 
Last edited:

Facebook

Top