What's new

Nhà báo !!!!!

#1
một đoạn trên vietnamnet:
" Công trình này được đánh giá đã tiếp cận đến trình độ khu vực và quốc tế. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được đăng trên tạp chí uy tín quốc tế trong danh mục ISI (Chinese Journal of Catalysis) với Impact factor 0,786 (tạm dịch là “Chỉ số ấn tượng", liên quan với mức độ ảnh hưởng của TC, cho ta biết TC có thường xuyên được các nhà KH quan tâm và sử dụng hay không)"
 

Facebook

Top