What's new

Nguyên Phân Giảm Phân đây ! Giúp mình với !

tutamaa

Member
#1
Trong tế bào sinh dục của một loài động vật có số lượng NST lưỡng bội là 2n =78
Trong cơ quan sinh sản có một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 3 lần liên tiếp tạo ra các tế bào mớ, các tế bào này đều trở thành tế bào sinh tinh tham gia vào giảm phân tạo ra giao tử.

a, Cho biết số lượng giao tử được tạo thành ? Số lượng NST trong mỗi giao tử.

b, Cho biết môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu NST để tế bào sinh dục sơ khai nói trên tiến hành nguyên phân và giảm phân.
 

Taurus_SM

Member
Trong tế bào sinh dục của một loài động vật có số lượng NST lưỡng bội là 2n =78
Trong cơ quan sinh sản có một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 3 lần liên tiếp tạo ra các tế bào mớ, các tế bào này đều trở thành tế bào sinh tinh tham gia vào giảm phân tạo ra giao tử.

a, Cho biết số lượng giao tử được tạo thành ? Số lượng NST trong mỗi giao tử.

b, Cho biết môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu NST để tế bào sinh dục sơ khai nói trên tiến hành nguyên phân và giảm phân.

A)
_1 TB SD sơ khai nguyên phân 3 lần liên tiếp (k=3) tạo thành 8 TB mới (2^3=8).
Đề:các tế bào này đều trở thành tế bào sinh tinh tham gia vào giảm phân tạo ra giao tử.===> 1 TB sinh tinh giảm phân tạo thành 4 giao tử.
--->Vậy 8 TB mới sẽ tạo thành 32 giao tử.
_Số lượng NST lưỡng bội là 2n =78 ; giao tử (tinh trùng) có bộ NST là n ====> n= 78/2 = 39 NST.

B)
_Số NST môi trường cung cấp trong quá trình nguyên phân là: 2n.(2^(k) -1) = 78.(8-1)= 546 NST.

_ *TB mẹ 2n tạo ra 4 giao tử n (số NST sau cùng trong 4 giao tử là 4n).
*Nguyên phân 3 lần tạo 8 TB mới.
Số NST môi trường cung cấp trong quá trình giảm phân là: 8.(4n-2n)= 8.(4.39 - 2.39)= 624 NST.
--->Số NST môi trường cung cấp để tế bào sinh dục sơ khai nói trên tiến hành nguyên phân và giảm phân là: 546+624= 1170 NST.

PS:theo mình nghĩ là thế!^^
 

ng0xyk

New member
cho mình chỉnh sửa lại công tính tính số nst cung cấp qua giảm phân nha.
a*2n*2^k :)
 

Similar threads

Facebook

Top