What's new

Ngồi buồn post bài lên chơi

Babyphong

Member
#1
Xét 150 tế bào mầm của 2 cơ thể đực và cái cùng loài đều nguyên phân , trong đó chu kì nguyên phân cùng với số lượng tế bào của cá thể đực đều bằng 1/2 so với cá thể cái . Các tế bào con sinh ra từ cả 2 nhóm tế bào đều tham gia quá trình giảm phân. Có tất cả 157.(10 mũ 3). NST đơn MT nội bào phải cung cấp cho cả 2 quá trình trên. Hãy xác định:
a)Số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài.
b) Số htoi vô sắc xuất hiện qua quá trình phân bào nguyên phân và giảm phân của cả 2 nhóm tế bào trên.
:yeah::yeah::yeah:
 
Khổ gì chứ,
post bài lên chơi
Thế bạn có phương hướng giải quyết gì đó không. Ta thảo luận cùng nhau.
Mình lập được 2 phương trình nhưng 3 ẩn.
Thôi thì cứ post lên, nếu ai tìm ra chỗ sai sửa hộ luôn

Số tế bào đực: a^k
Số tế bào cái (150 - a)^(2k)

=> phương trình: 2 (a ^k) = 9150 - a) ^ (2k)
Số NST đơn môi trường cung cấp cho tế bào đực GP: 2n . a^k
Số nst đơn môi trường cung cấp cho tế bào cái Gp: 2n . (150 - a) ^ (2k)

==> phương trình: 2n. (a^k) + 2n (150 - a) ^ (2k) = 157 x (10^3). Từ hai phương trình trên ta chưa giải được hệ => chưa có đáp án
 

Similar threads

Facebook

Top