What's new

Muốn ước tính giá trị thiết bị thì làm sao

#1
Muốn ước tính cho giá trị thiết bị ( sản xuất, chế tạo hay mua) của một quy trình sx enzyme thì có cách nào không. Nếu có đầy đủ quy trình và bản thiết kế của tất cả các thiết bị tương ứng
 

Facebook

Top