What's new

Multiplex Realtime PCR...

Đánh giá về bài viết!

 • :( :( :(

  Votes: 0 0.0%
 • :( :(

  Votes: 0 0.0%
 • :(

  Votes: 0 0.0%
 • :)

  Votes: 0 0.0%
 • :) :)

  Votes: 0 0.0%
 • :) :)

  Votes: 0 0.0%

 • Total voters
  0

kid_15783

Member
#1
Anh chị em nào làm thí nghiệm multiplex realtime pcr trên máy Rotor-Gene Q cua QIAGEN chưa nhỉ.
Mình đang làm đề tài về ứng dụng kỹ thuật multiplex realtime PCR để phát hiện và chẩn đoán cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh cho cá mà chưa có kinh nghiệm làm về cái này bao giờ nên gặp vài vấn đề khó hiểu về thiết kế probe, primer và xây dựng đường chuẩn, phân tich kết quả...
Anh chị em nào có tài liệu, có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực này xin hướng dẫn mình với và share cho mình với.
Thanks!:???:
 

Facebook

Top