What's new

Một vài câu hỏi trắc nghiệm...

#1
Mình có một số câu hỏi trắc nghiệm sau, bạn nào trả lời được thì xin góp ý dùm hen:
1. Enzyme cố định được ứng dụng trong :
a. Công nghê vi sinh
b. Tạo sản phẩm enzyme tự do
c. Sử dụng nhiều lần
d. Cả 3: a, b, c
2. Giai đoạn nào quan trọng nhất trong CN enzyme:
a. Nuôi cấy tế bào vi sinh vật
b. Phá vỡ tế bào
c. Tủa
d. Tinh sạch
3. Phương pháp nào phổ biến nhất trong KT tinh sạch Enzyme
a. Tủa bằng acid
b. Tách bằng (NH4)2SO4
c. Sắc ký
d. Điện di
4. Theo logic phát triển sản phẩm, sơ đồ nào là đúng
a. Thực phẩm à TP Chức năng à Thuốc
b. TP à Thuốc à TPCNang
c. TPCN à Thuốc àTP
d. Thuốc à TPCN à TP
Thanks !!!!:hoanho:
 

Similar threads

Facebook

Top