What's new

mot so virus gay benh nguoi ta chua tim duoc vacxin co vat chat di truyen la gi

không có thuốc do tốc độ biến đổi cao
VCDT là ARN do các virus có genome ARN có các đặc điểm nhân lên làm tang tần số ĐB như
- cấu trúc ARN kém bền
- enzyme sao chép không có hoạt tính sửa sai
- nhân lên không cần mồi
- sao chép xảy ra ở tế bào chất
 

Facebook

Top