What's new

Một số bài toán khảo sát hàm số hay (không khó)

#1
1/Xét tính đơn điệu của hàm số sau
y= x +


2/ Cho hàm số
(1/3) (x^3) + 2 (x^2) - (m-1)x + 9


a/ Tìm m để Hàm số đồng biến trên R
b/ Tìm m để hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 1
 

Facebook

Top