What's new

một lá mầm và 2 lá mầm

Động vật rời khỏi đồng cỏ là do nó đã chén sạch cỏ ở đó =)) ( thật đấy)
Cây một lá mầm chỉ có mô phân sinh lóng và mô phân sinh bên , khi bị ăn mất thì khó phục hồi lại , hầu như chỉ còn sự phát triển của mô phân sinh lóng
Cây 2 lá mầm thì có mô phân sinh ngọn và mô phân sinh bên , khi bị ăn thì khả năng phục hồi vẫn tốt nên sẽ phát triển cạnh tranh với cây một lá mầm
Bọn một lá mầm không có cửa nên phải biến , nhường chỗ cho bọn 2 lá mầm lên
với cả mình nghĩ chả có con động vật nào mà lại đi ăn mô phân sinh ngọn và lóng , tại nó ít lá T.T ăn tre chắc vỡ mồm =))
 
Last edited:
theo mình hiểu thì câu hỏi này là lúc đv ăn cỏ chưa rời khỏi thì cây 1 lá mầm có ưu thế, khi đv ăn cỏ đi rồi thì cây 2 lá mầm lại có ưu thế hơn
 
Theo mình thì trả lời thế này:
- Khi có động vật ăn cỏ, cây 1 lá mầm có ưu thế hơn do chúng có mô phân sinh lóng, nằm ở phía gốc của mỗi lóng, góp phần vào sự sinh trưởng sơ cấp của thực vật (kéo dài thân) còn cây 2 LM thì không.
=> Khi đv ăn cỏ, cây 1 LM vẫn còn mô phân sinh lóng ở các lóng phía dưới nên vẫn có khả năng sinh trưởng bình thường. Còn cây 2 LM do bị đv ăn mô phân sinh ngọn nên khả năng sinh trưởng sơ cấp kém
=> Cây 1 LM chiếm ưu thế.
- Khi không có động vật ăn cỏ, lúc này cây 2 LM bắt đầu sinh trưởng mạnh => phát triển lấn át cây 1 LM
=> Cây 2 LM chiếm ưu thế
Bạn xem thử nhé! :):)
 
Theo mình thì trả lời thế này:
- Khi có động vật ăn cỏ, cây 1 lá mầm có ưu thế hơn do chúng có mô phân sinh lóng, nằm ở phía gốc của mỗi lóng, góp phần vào sự sinh trưởng sơ cấp của thực vật (kéo dài thân) còn cây 2 LM thì không.
=> Khi đv ăn cỏ, cây 1 LM vẫn còn mô phân sinh lóng ở các lóng phía dưới nên vẫn có khả năng sinh trưởng bình thường. Còn cây 2 LM do bị đv ăn mô phân sinh ngọn nên khả năng sinh trưởng sơ cấp kém
=> Cây 1 LM chiếm ưu thế.
- Khi không có động vật ăn cỏ, lúc này cây 2 LM bắt đầu sinh trưởng mạnh => phát triển lấn át cây 1 LM
=> Cây 2 LM chiếm ưu thế
Bạn xem thử nhé! :):)
ý bạn giống ý mình nhưng đáp án thì mình k biết :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
 

Facebook

Top