What's new

Một bài tập về tìm kiểu gen của bố (mẹ)

kt1996

Member
#1
Cho F1 có tỉ lệ kiểu hình: 0,51 hoakép,đỏ : 0,24hoakép,trắng : 0,24 hoađơn,đỏ : 0,01hoa đơn,trắng. Tìm kiểu gen của P.
(Biết mỗi gen nằm trên một NST và mọi diễn biến của NST trong quá trình phát sinh hạt phấn và noãn là như nhau).
:divien:
 

Facebook

Top